Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

MUSİQİ LEKTORİYASI
 
  • 1pct
  • 2pct
  • 3pct
  • 4pct
  • wowslider.com
  • 6pct
1pct1 2pct2 3pct3 4pct4 5pct5 6pct6
image slider by WOWSlider.com v8.7
 
Mühazirə № 3. Музыкальная герменевтика
"Üzeyir qiraətləri"
Mühazirəçi: Dosent Rəna Səfərəlibəyova 
Layihənin rəhbəri:
Professor Farhad Bədəlbəyli