Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

 
MUSİQİ LEKTORİYASI
 
  • 1pct
  • 2pct
  • 3pct
  • 4pct
  • wowslider.com
  • 6pct
1pct1 2pct2 3pct3 4pct4 5pct5 6pct6
image slider by WOWSlider.com v8.7
 

Sizi elektron musiqi lektoriumda salamlamaqdan çox məmnunuq!

Ümid edirik ki, bu resursda toplanan mühazirələr sizə musiqinin əsaslarına yiyələnməkdə yardımçı olacaq.
Sayta daxil olan bölmələr hər dəfə yeni materiallarla zənginləşdiriləcəkdir.
Bu materiallarla tanış olmaq üşün hər dəfə sayta baxmağı yaddan çıxartmayın.

Mühazirəçi:
Professor Ülviyyə İmanova


Dünya musiqisi.
"Bəstəkarlar" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ülviyyə İmanova


Dünya musiqisi.
"Bəstəkarlar" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ülviyyə İmanova


Dünya musiqisi.
"Musiqi və zaman" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ülviyyə İmanova


Dünya musiqisi.
"Musiqi və zaman" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ülviyyə İmanova


Dünya musiqisi.
"Musiqi və zaman" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ülviyyə İmanova


Dünya musiqisi.
"Musiqi və zaman" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Professor Ramiz Zöhrabov


Azərbaycan musiqisi.
"Mugam sənəti" bölməsi.

Mühazirəçi:
Ülviyyə İmanova

Mühazirə № 1.
Üzeyir Hacıbəyli - klassik
Azərbaycan musiqisinin banisi

Mühazirəçi:
Ülviyyə İmanova
Mühazirə № 2.
Узеир Гаджибеков - основоположник классической азербайджанской музыки

Mühazirəçi:
Rəna Səfərəlibəyova


Mühazirə № 3.
Музыкальная герменевтика

Mühazirəçi:
Dilbər Məmmədova

Mühazirə № 4.
Узеир Гаджибейли. Основы азербайджанской народной музыки

Mühazirəçi:
Ülviyyə İmanova

Mühazirə № 5.
Узеир Гаджибейли. Опера "Лейли и Меджнун"

Layihənin rəhbəri:
Professor Farhad Bədəlbəyli

by "Musiqi Dünyası", 2016